Kursene

Evidensbasert kunnskap og menneskers erfaringer

Kursene på helse-fag.no bygger på evidensbasert kunnskap, men det enkelte menneskets erfaringer er også svært viktige fordi vi alle er forskjellige. I stedet for å presentere «fasitsvar» vil vi gjennom råd og øvelser oppfordre hver enkelt til å bli en «forsker» på hvordan matvarer og kosttilskudd virker på egen kropp.

Grunnleggende ferdigheter er integrert i helse-fag.no’s kompetansemål der de bidrar til utvikling av og utgjør en del av fagkompetansen.

 

 

 

Kontakt oss: post@helse-fag.no eller 905 30 337