Om helse-fag.no

Nettbaserte kurs og foredrag innen kosthold og sunn livsstil

helse-fag.no er en nettbasert norsk skole som tilbyr kurs, foredrag og andre tjenester innen kosthold, livsstil og bruk av helsekostprodukter i forebyggende helsearbeid. Skolen har som formål å gjøre sine kursdeltakere til kompetente veiledere og rådgivere om kosthold, livsstil og helse.

helse-fag.no har som mål at det enkelte menneske skal få kunnskaper for å ta gode, selvstendige valg slik at de oppnår mest mulig overskudd og livsglede i hverdagen. Gjennom bevisste kostholds- og livsstilsvalg skal den enkelte kunne forebygge livsstilssykdommer og for tidlig aldring.

helse-fag.no bygger på evidensbasert kunnskap og helsefaglig erfaring. Vi tar utgangspunkt i de forskningsbaserte statlige kostholdsrådene og retter oss etter det norske regelverket for mattrygghet og kosttilskudd.

helse-fag.no er ideologisk og politisk uavhengig, men med et globalt faglig engasjement som blant annet bygger på FNs rapport om bærekraftig matproduksjon.

helse-fag.no er fri for reklame og omtalen av kosttilskudd er produktnøytral.

Kontakt oss: post@helse-fag.no eller 905 30 337